BİLİŞİM VE MEDYA HUKUKU

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, "Bilgi Teknolojisi hukuku" ve "İnternet hukuku" başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

BİLİŞİM SUÇLARI

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme

Bilgisayar Sabotajı

Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık

Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik

Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması

DİĞER SUÇLAR (BU BAŞLIK ALTINA ALINAN SUÇLAR)

Yasaya aykırı yayınlar

Pornografi içeren yayınlar

Hakaret ve Sövme

TÜRKİYE' DE BİLİŞİM HUKUKU

Türkiye'de internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete'de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 243 ila 246. maddelerinde ise "Bilişim Alanında Suçlar" ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmektedir.