LL. M.
AV. İLBARS DORUKHAN VAROL

İlbars Dorukhan VAROL, 1990 yılı, Elazığ doğumludur.

2010-2015 yılları arasında, Hukuk Fakültesi lisans eğitimi tamamladıktan sonra, 2019 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında Kira Sözleşmeleri 'ne ilişkin tezli yüksek lisans programını tamamlayıp LL. M. ünvanını almıştır. Yüksek avukat olarak mesleğini icra etmektedir.

Avukatlık yasal stajını tamamladıktan sonra 2015 yılında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Avukatlığa başlamıştır.

2015 yılından itibaren kendi bürosunda Kurucu Avukat olarak faaliyet göstermektedir.

Eğitim:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Temel Çalışma Alanları:

İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sigorta Hukuku, Aile Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar

Üyelikler:

İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, 2015.