LL. M.
AV. BEGÜM GÜLBERK VAROL

Begüm Gülberk VAROL, 1995 yılı, Elazığ doğumludur.

2014-2018 yılları arasında, Hukuk Fakültesi lisans eğitimi tamamladıktan sonra, 2019 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans programına başlamış olup şuan tez yazımı aşamasındadır.

Avukatlık yasal stajını tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak Avukatlığa başlamıştır.

2019 yılından itibaren Varol Hukuk Bürosunda Yönetici Avukat olarak faaliyet göstermektedir.


Eğitim:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Temel Çalışma Alanları:

İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sigorta Hukuku, Aile Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar

Üyelikler:

İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, 2019.