AİLE HUKUKU

Ailenin toplumun temel taşı olması sosyolojik bir gerçeklik olduğu kadar hukuki bir gerçekliktir.

Toplumun huzurunu, kamu barışını ve düzenini amaçlayan günümüz modern devletinin aileyi ve aile bireylerini korumak için ayrıca nesep karışıklıklarının önüne geçmek için aile konusunda hukuki düzenlemeler yapmaması düşünülemez. Varol&Partners Hukuk Ofisi olarak Aile ve Boşanma Hukukuna ilişkin takip ilettiğimiz işlemler şu şekildedir;

 • Boşanma Davaları

  Aile Konutu Davaları

  Aile Malları Davaları

  Analık Davası

  Babalık Davası

  Nafaka Davaları

  Maddi Tazminat Davaları

  Manevi Tazminat, Davaları

  Boşanmadan Sonra Açılan Davalar

 • Tanımanın İptali Davası

  Velayet Davaları

  Soybağı Davası

  Evlat Edinme Davaları

  Kayyım Davaları

  Mal Rejimi Davaları

  Menfi Tespit Davası

  Çocuk Mallarının Korunması Davaları