Süreç Yönetimi StratejimizDetaylı Dosya Analizi

Hakkınızda açılan veya sizin açacağınız dava ile ilgili olarak kapsamlı bir şekilde sizi dinler ve dosya analizi yaparız.


Çözüm Yollarının Tespiti

Hukuki problemin tespiti ile alternatifli olarak hukuki çözüm yolları üretiriz.


İzlenecek Hukuki Yol Planı

Adaletin tesisi noktasında, tespit edilen çözüm yolları ile birlikte, hukuki menfaatler doğrultusunda, izlenmesi gereken hukuki yol planı oluştururuz.


Sonuç: ADALET

Hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, müvekkilimizin tasarrufu ile hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı oluruz.

Varol Hukuk Bürosu

Neden Biz?

Bir işi iyi yapabilmek için iki şeye ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki “o işi çok yapmak” ikincisi ise “o işi iyi yapanlar ile beraber olmaktır.” Varol Hukuk Bürosu bu ilkeyi kendisine şiar edinerek tecrübe sahibi ekibi ile kaliteli hukuki hizmet sunmaktadır.
Varol Hukuk Bürosu uhdesinde bulunan dosyaların miktarına ve taraflarına bakmaksızın müvekkili lehine olan en ufak ayrıntıyı bile ince eleyip sık dokuyarak değerlendirmektedir. Başarının sırrı titiz çalışma ve ufak ayrıntılarda gizlidir.
Avukat ve müvekkili arasında kurulan vekalet ilişkisi güven temelinde olmalıdır. Zira müvekkil avukatına vermiş olduğu vekalet ile kendi nam ve hesabına kısacası kendi adına işlem yapma ve temsil yetkisi vermektedir. Bu meyanda adalet arayışında müvekkil ve avukat yol arkadaşı olarak karşılıklı saygı ve güven içerisinde birlikte hareket etmelidir. Başarıya ulaşmanın ilk şartı iyi bir ekip olmaktan geçer.
Adalet bir süreçtir. Bu süreci yöneten ve hukuk dünyasında tek başına sonuç elde etmede yetkili olan tek aktör ve aksiyon avukatlardır. Varol Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ekibimiz ile uyuşmazlıklara çözüm odaklı yaklaşıp en doğru ve müvekkilin hukuki menfaatlerine en yakın sonucu en kısa zamanda elde etmek için çalışmaktayız. “En iyi hüküm Sulhtedir.” sözünü şiar edinen ekibimiz dava ve icra takibi aşamalarında amacın bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğu bilinci ile hareket ederek tarafları uzlaşmaya teşvik etmektedir. Uzlaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ise dava ve icra takibi yolunu tercih etmektedir.
Varol Hukuk Bürosu, hukuk kültürüne ve adalet nosyonuna haiz avukatlardan oluşmaktadır. Adalet bilinci ile hareket ederken aynı zamanda küresel gelişmeleri de yorumlamak gerekmektedir. Gizlilik, müvekkil ile avukat arasında bazı durumlarda ticari sır bazı durumlarda ise aile hayatı ile ilgili olabilmektedir. Avukat ile müvekkilin görüştüğü her konu oda dışarısına çıkmamalıdır. Avukat 3. kişilere karşı müvekkili ile ilgili olan özel konuları Gizlilik İlkesi gereği ifşa etmemelidir. Avukat aynı zamanda dava ve dava süreci ile ilgili olarak da Şeffaflık İlkesi gereği tüm gelişmelerden müvekkilini haberdar etmelidir. Varol Hukuk Bürosu tüm bunların ışığında müvekkillerine aylık raporlama ve bildirimler ile dosyaları hakkında bilgi ve gelişmeleri kendilerine sunmaktadır.

Varol hukuk Bürosu

Hizmetlerimiz

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Aile ve Boşanma Hukuku alanında;

Devamı

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında;

Devamı

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında;

Devamı

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku alanında;

Devamı

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Ceza Hukuku alanında;

Devamı

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında;

Devamı